I am enough

I AM ENOUGH to transformacyjny projekt, którego głównym celem jest inspirowanie do szczęśliwego życia.( wzmocnienie pewności siebie, określenie własnych wartości oraz celów w życiu.) I AM ENOUGH to warsztaty oraz ćwiczenia mające na celu uwolnienie nas od paraliżującego lęku, wyzwolenia wewnętrznej siły sprawczej i zanurzenie się w życiu mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. A wszystko to odbywać się będzie w wyjątkowych okolicznościach przyrody.

Biznes z duszą

Biznes z duszą – to inspirująca przestrzeń do wymiany doświadczeń, gdzie modele i teoria spotykają się z praktyką i realiami biznesowymi. Szansa na poznawanie i łączenie różnych perspektyw, współtworzenie nowej rzeczywistości. Biznes z duszą to inicjatywa wspierająca rozpoczęcie procesu przemiany, wejście na ścieżkę transformacyjnego rozwoju. To cykl warsztatów i szkoleń przełamujących dotychczasowe schematy prowadzenia biznesu. Połączenie twardych modułów wiedzy praktycznej z rozwojem osobistym i duchowym. Biznes jest taki, jakim go tworzymy. Twórzmy go razem. Zapraszamy do wspólnej podróży.

Przywództwo z duszą

Jest takie miejsce gdzie krzyżują się drogi z północy na południe i ze wschodu na zachód. Spotykają się tam ludzie poszukujący by wymieniać doświadczenia, rozmawiać i snuć opowieści. Po przebyciu kawałka drogi wracają do siebie, by nadawać sens życiu i współtworzyć wokół siebie świat pełen radości, efektywności i współpracy. Zapraszamy na wspólną wyprawę, żeby się rozwijać, tworzyć, inspirować, działać.

Zapisz się na kurs