Przywództwo z Duszą to program łączący praktyczne i merytoryczne umiejętności z duchowością, podnoszeniem granicy mentalnej i przebijaniem „szklanego sufitu”. Warsztaty prowadzone są między innymi przez wykładowców MBA, ale to coś więcej. To MBA o krok dalej.

Twarda wiedza i umiejętności osadzane są na solidnych fundamentach charakteru, relacji z samym sobą, odblokowywania kreatywności i odwagi. Ten dodatkowy, wyższy aspekt programu wnoszą inspirujący liderzy, podróżnicy i osoby, które żyją nietuzinkowo.

Warsztaty odbywają się poza znanymi schematami: siłą są ludzie i metodologia oparta na rozwijaniu świadomości, inspiracji i relacji.

O PROJEKCIE SŁÓW KILKA

Przywództwo z Duszą to inwestycja we własny rozwój na drodze stawania się integralnym liderem. Program skierowany jest do menedżerów, ekspertów, właścicieli firm, którzy poszukują inspiracji do dalszego rozwoju przy zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Integralny lider to człowiek budujący partnerskie płaszczyzny współpracy. Pozwala łączyć różne wizje i podejścia, jednocześnie wspierając efektywność i nieskrępowaną kreatywność. Taka integralność to umiejętność budowania autentycznych relacji, otwartej komunikacji, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.

Przywództwo z Duszą to projekt, który WIZJĘ przeobrazi w obraz, MISJĘ w sposób działania, a STRATEGIĘ w realny plan, który swój początek ma dzisiaj.

Nie jesteś tu tylko po to, by zarabiać na życie. Jesteś tutaj, aby świat mógł żyć pełniej, z lepszą wizją, z lepszym duchem nadziei i osiągnięć. Jesteś tutaj, aby wzbogacić świat – i zubożasz siebie, jeśli o tym zapominasz” – Woodrow Wilson.

Duchowa strona projektu to podróż w głąb siebie. To przestrzeń do zatrzymania się oraz odkrycia, czego tak naprawdę pragniesz, za jaką ideą chcesz podążać. Ważnym elementem jest rozwój samoświadomości oraz wzmocnienie wewnętrznej siły.

Korzyści dla uczestnika

 1. Budowanie spójności lidera: świadomość – integralność – siła.

 2. Rozwijanie własnej uważności i świadomości.

 3. Inspirowanie do zmian, nieszablonowości, eksperymentowania, podejmowania ryzyka.

 4. Przekształcanie wizji w konkretne plany i działanie.

 5. VUCA – rozwój kompetencji lidera i działanie w świecie zmienności (volatility), niepewności (uncertainty), złożoności (complexity) oraz niejednoznaczności (ambiguity).

 6. Integracja doświadczenia i znajdowanie rozwiązań na nadchodzące wyzwania.

 7. Współtworzenie środowiska ludzi wspierających i rozwijających siebie nawzajem.

 8. Wzmocnienie wewnętrznego autorytetu i pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

 9. Wymiana doświadczeń biznesowych pomiędzy uczestnikami projektu oraz zaproszonymi gośćmi.

Możesz być „obserwatorem” lub „współtwórcą” istoty ludzkiej egzystencji i świata wokół nas.

Jeśli twoje działania inspirują innych do marzeń, uczenia się, robienia więcej i stawania się kimś więcej – to jesteś liderem” – John Quincy Adams.

Zakres Merytoryczny

Tylko połączenie wiedzy merytorycznej z silną kondycją psychofizyczną pozwoli nam stać się autentycznymi liderami, którzy wzbudzają zaufanie zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Warsztaty rozwoju osobistego oraz duchowego będą prowadzili psychologowie, mentorzy, trenerzy sportowi, coachowie. Merytorycznie całością opiekuje się Mariusz Grudzień.

I. MODUŁ

Kierunek mojej podróży. Co chcę wnieść do środowiska i przestrzeni, w której funkcjonuję i chcę funkcjonować:

 • Fundament lidera – zarządzanie sobą, zdefiniowanie swojej roli i wizji
 • Odkrywanie i przekształcanie własnej wizji w konkretne plany i działania.
 • Rola i przełożenie na efektywność idei i wizji za którą chcę podążać.
 • Lider – obszary koncentracji, odpowiedzialności, samoświadomości.

II. MODUŁ

Integralny lider – jak myśli i działa nasze centrum dowodzenia (mózg):

 • Ewolucja wpływu zaczerpnięta z teorii Spiral Dynamics®. Model rozwoju człowieka, który pomaga zrozumieć motywy działania osoby, zespołu, czy organizacji.
 • Metaprogramy. Filtry sposobu działania, składniki stylów myślenia. 

Moduł będzie zrealizowany w oparciu o indywidualne Badanie MindSonar® (zrozumienie strategii myślenia / działania w konkretnej sytuacji).

III. MODUŁ

Kto snuje opowieść ten rządzi – wystąpienia publiczne filarem przywództwa:

 • Storytelling w biznesie.
 • Mowy motywujące do działania i zmiany przekonań.
 • Prezentacje na konferencjach. 
 • Wielopłaszczyznowe przygotowanie wystąpienia publicznego.

IV. MODUŁ

Zmiana zaczyna się w nas:

 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 • Pewność siebie, budowanie autorytetu.
 • Charyzma, wiarygodność osobista – jak ją budować.
 • Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jakie są moje talenty i umiejętności? Budowanie spójnej osobowości / usunięcie blokad które nas powstrzymują.

V. MODUŁ

Zwycięskie zespoły – współpraca jako gra zespołowa:

 • Zarządzanie różnorodnością stylów myślenia i działania.
 • Produktywność zespołu. Role zespołowe.
 • Rozwój potencjału zespołu. Dysfunkcje pracy zespołowej.
 • Organizacje międzypokoleniowe.

VI. MODUŁ

Elastyczność myślenia. Budowanie satysfakcjonującego życia zawodowego i prywatnego.

 • Twórcze myślenie w biznesie. Pobudzanie kreatywności i elastyczność myślenia.
 • Przeramowanie – wielość perspektyw. Nadawanie znaczenia doświadczeniom.
 • Zdolność integrowania – GENIUSZ „I”.
 • Efektywność na płaszczyźnie zawodowej przy zachowaniu balansu w życiu zawodowym i osobistym.

 

VII. MODUŁ

Wizjonerskie, efektywne organizacje. Wykrywanie możliwości rozwojowych dla biznesu.

 • Antycypacja – umiejętność wyłapywania okazji i identyfikacja luk i potrzeb rynkowych.
 • Badanie potencjału organizacji oraz poszukiwanie obszarów do rozwoju i zmiany.
 • Budowanie strategii na płaszczyźnie: produkt; usługa; klienci; konkurencja; organizacja.

VIII. MODUŁ

Mindfulness – potrzeba czy konieczność XXI wieku. Psychologia mózgu. 

 • Oddech –  czynnik efektywności i spójności.
 • Budowanie stanu „flow”, zarządzanie stresem.
 • Jak odzyskać, wzmocnić energię życiową.
 • Work-life balance

Uczestnicy

 • Do projektu będzie prowadzona rekrutacja w formie zaproszenia, rekomendacji. 
 • Wielkość grupy ok. 12 osób.
 • Jest to platforma inspiracji i rozwoju dla osób, które chcą się spotkać, dzielić się swoim doświadczeniem i perspektywami, poszukiwać, rozwijać, inspirować, być otwartym, elastycznym, wyrozumiałym, szczerym.
 • Wybrane miejsca zajęć – „Miejsca z duszą”. Każdy zjazd będzie przebiegał  w innym miejscu zlokalizowanym w pobliżu Stolicy. Wybrane siedliska, dworki, mają stwarzać inspirację, zachęcać do wytyczania nowych kierunków, wymiany doświadczeń, wymiany myśli biznesowej i intelektualnej: 
 • wizyty i spotkania z ludźmi biznesu, sztuki, 
 • wizyty w operze, muzeum, teatrze,
 • wyśmienita kuchnia.
 •  Zaproszeni goście – Po każdym intensywnym dniu zajęć do projektu zaproszeni zostaną goście specjalni: aktorzy, ludzie show-biznesu, znani sportowcy, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi sposobami na osiągnięcie tzw. Work-life balance

Wsparcie coachingowe – w ramach projektu zapewniamy każdemu uczestnikowi wsparcie coachingowe w postaci 4-godzinnej indywidualnej konsultacji online z wybranym przez siebie mentorem.

 

… siła ludzkiej natury polega na tym, że w przeciwieństwie do innych sił natury nie jest jednorodna. Jej moc leży w zróżnicowaniu, w fakcie, że każdy człowiek ma inną naturę. Jeśli firmy chcą wykorzystać tę siłę, muszą znaleźć mechanizm uwolnienia ludzkiej natury, a nie jej ograniczania.

Marcus Buckingham, Curt Coffman

Zapisz się na kurs