Osoby tworzące Biznes z Duszą

Biznes z duszą – to inspirująca przestrzeń do wymiany doświadczeń, gdzie modele i teoria spotykają się z praktyką i realiami biznesowymi. Szansa na poznawanie i łączenie różnych perspektyw, współtworzenie nowej rzeczywistości. Biznes z duszą to inicjatywa wspierająca rozpoczęcie procesu przemiany, wejście na ścieżkę transformacyjnego rozwoju. To cykl warsztatów i szkoleń przełamujących dotychczasowe schematy prowadzenia biznesu. Połączenie twardych modułów wiedzy praktycznej z rozwojem osobistym i duchowym. Biznes jest taki, jakim go tworzymy. Twórzmy go razem. Zapraszamy do wspólnej podróży.

Maja Furyk

Swoje życie biznesowe rozpoczęła w wieku 20 lat, zakładając firmę związaną z architekturą krajobrazu. Była to bezcenna lekcja, która pokazała, jak ważne dla człowieka jest wyjątkowe otoczenie. Od 2016 roku jest zaangażowana we współtworzenie Polskiego Programu Weterynaryjnego, którego główną ideą jest integracja rynku weterynaryjnego w Polsce oraz tworzenie i wdrażanie pionierskich rozwiązań dla branży. W 2021 r. stworzyła Akademię Rozwoju „House Of Flow”, która daje jej przestrzeń do wdrażania wizji i idei, za którymi podąża. Jest w ciągłym procesie rozwoju i poszukiwań.

Alina Grodzicka

Prezes Instytutu Szkoleniowego Lukomades. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Kosmetologia Praktyczna oraz Kosmetologia Medyczna Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Przywództwa WSB w Bydgoszczy. Absolwentka programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera MŚP w Warszawie. Właścicielka Kliniki Urody Bonjour w Gliwicach. Koordynator projektów polskich i zagranicznych. Ekspert ds. wdrożenia innowacji w sektorze MŚP. Autorka książki „Vademecum firmy szkoleniowej”. Wizjonerka i praktyk biznesu.

Mariusz Grudzień

Trener i praktyk biznesu. Wspiera i rozwija idee związane z wdrażaniem zmian w organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie konsultanta i badacza w kontekście rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych. Zorientowany na praktyczne patrzenie na projektowane działania - by przynosiły zakładane rezultaty oraz wspierały długofalową strategię firmy. Zgłębia tajemnice liderów, którzy w wyjątkowy sposób gospodarują uwagą własną i swojej organizacji. Wspiera i rozwija talenty. Analizuje bieżącą sytuację na rynku, na podstawie której rekomenduje efektywne rozwiązania. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy. Cechuje go duża uważność na relacje, procesy zachodzące w firmie, integralność osobistą i zawodową. Wykładowca na studiach MBA, autor programu studiów: Akademia Przywództwa, Akademia Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej.

Wiktoria Lamers

Art Director, projektantka graficzna i autorka warstwy wizualnej i koncepcyjno-graficznej Biznesu z Duszą. Wyznaje zasadę, że zawsze forma powinna wynikać z treści. A w przekazie (komunikacie) kryje się piękno i moc. Poza uwielbieniem dla funkcjonalności; chętnie eksperymentuje bazując na literaturze, poezji, malarstwie. Teoretyk i praktyk sztuki współczesnej od ponad 14 lat. Magister sztuki, absolwentka Akademi Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału Grafiki, Projektowania Książki, Malarstwa. Specjalizuje się w tworzeniu identyfikacji wizualnej. Wieloletni twórca publikacji i projektów graficznych dla Galerii Sztuki Współczesnej i innych.

Zapisz się na kurs